د ۱۳۹۳ کال د ټاکنو تر ټولو لویه سروی د اس ام اس له لاری، وروستۍ نتیجی

دانلودد خپرولو او تکثیر حق یوازی پیوست لپاره خوندې دی.د معلوماتو بیا خپرول په هغه صورت کښی نورو رسنیو ته خوندي دی چی پیوست د معلوماتو زیرمه و بلل شي (نور...).Press Esc to close